Робота психолога з дорослими включає до себе групові заняття та індивідуальні консультації. Психолог допомагає з вирішенням усіх міжособистісних та внутрішньоособистісних питань і конфликтів за допомогою різноманітних методів та методик, а саме: арт-терапія, казко-терапія, тренінги та аутотренінги, метафоричні асоціативні карти тощо.

Робота з дітьми полягає у адаптації, психокорекції, знатті напруги та тривожних станів, соціалізації та роботі з когнітивними функціями.

Робота логопеда-дефектолога в наданнi слухачам центру будь – то дитина чи дорослий корекцiйно- розвитковi консультацii з розвитку артикуляцiйного апарату, вiдпрацювання чiткоi дикцii, розвиток дрiбноi моторики за допомогою масажерiв Су-Джок терапii, вiдпрацювання iнтонацiйного забарвлення усного мовлення, також вiдновлення мовних порушень пiсля травм та iнсультiв.